Aktiivista puutuotealan kehittämistä

Aktiivista puutuotealan kehittämistä

Woodpolis on aktiivinen toimija puurakentamisen edistämisessä ja puutuotealan kehittämisessä. Kehittämistyössä keskeisessä osassa ovat hankkeet – Woodpoliksella on ollut hanketoimijana lähes keskeytymätön rooli jo usean vuosikymmenen ajan. Woodpolis on hyvin verkottunut myös muihin hanketoimijoihin, kuten oppilaitoksiin, ja kuuluu muun muassa valtakunnalliseen PuuSuomi-verkostoon.

Meneillään olevat ja päättyneet hankkeet

Metsäbiotalouden uusi ekosysteemi
Upwood ja Woodpolis2020

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri