Puurakennukset

 


 

Tuupalan yhtenäiskoulu ja päiväkoti

Tuupalan yhtenäiskoulu ja päiväkoti on Suomen ensimmäinen CLT-rakenteinen koulu. Rakennus otettiin käyttöön vuonna 2018, jolloin siinä aloittivat Tuupalan päiväkoti (noin 60 esikoululaista) ja vuosiluokat 1–6 (noin 350 oppilasta).

Rakentaminen eteni Terve Talo-kriteerejä noudattaen ja tapahtui kokonaan sääsuojan alla. Koulun puumateriaaleissa näkyy paikallinen osaaminen vahvasti: Kuhmo Oy valmisti kuusisahatavaran, josta kuhmolainen Crosslam Oy valmisti CLT-elementit. Myös ulkovuorauksessa näkyy kuhmolaisen puutuoteteollisuuden edelläkävijän kädenjälki – Kuhmon AA-Puu Oy valmisti rakennuksessa käyttävän höylätavaran. CLT-elementit tulivat Crosslamin tehtaalta asennusvalmiina, joten erillisiltä varastoinnin kustannuksilta ja pitkiltä kuljetusmatkoilta vältyttiin.

Positiivinen vaikutus aluetalouteen

Puukoulun rakentamisella oli myös iso vaikutus aluetalouteen. Rakentamisvaihe työllisti 100 htv:tta ja lisäksi koulun rakentamiseen käytetyt materiaalit tulivat suurelta osin paikallisilta yrityksiltä. Laskelmien mukaan 11,9 miljoonaa euroa maksaneen puukoulun rakentaminen tuotti aluetalouteen jopa 31 miljoonaa euroa.

Puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan

Tuupalan yhtenäiskoulun ja päiväkodin suunnittelivat alt Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy. Yksi rakennuksen kuriositeeteista on liikuntasali, joka vuosittain muuntuu myös maailmanluokan kamarimusiikkisaliksi.

Rakennuksen rakentamiseen on käytetty 1.500 m3 alueella jalostettua puutavaraa. Puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan – Tuupalan puukoulun tapauksessa 26 038 CO2e verran.

Puukoulu on kerännyt käyttäjiltään paljon kiitosta, muun muassa erinomaisesta sisäilmasta, akustiikasta, viihtyisyydestä ja arkkitehtuurista. Kengätön koulu on lisännyt käyttömukavuutta ja säästänyt myös siivouskustannuksia. Lisäksi huoltokustannukset pienenivät uuden koulun myötä jopa 38 %.

Tuupalan koulu on palkittu vuoden 2018 Puupalkinnolla sekä Pohjois-Suomen Vuoden Paras Rakennusteko 2017 -palkinnolla.

 

Puurakentamisen terveysvaikutukset

Tuupalan puukoulussa toteutettiin tutkimushanke, jossa selvitettiin puukoulun ominaisuuksia ja alakoululaisten kokemaa stressiä. Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimuksella hankittiin tietoperusteista tukea puurakentamisen eduista ja puun käyttömuotojen lisäämiselle. Hankkeen päätavoitteina oli tuottaa luotettavaa, puolueetonta ja kaikille avointa tietoa puukoulun terveysvaikutuksista ja terveydelle todennäköisesti hyödyllisistä ominaisuuksista sekä levittää tutkimuksen tuloksia mahdollisimman laajasti ja siten tehdä tunnetuksi puurakentamisen hyötyjä.

Tutkimuksessa seurattiin Kuhmon Tuupalan puukoulua sekä verrokkeina toimineita Tuupalan kivikoulua ja betonirunkoista Vaalan yhtenäiskoulua. Betonirunkoinen koulu on saman arkkitehtitoimiston suunnittelema ja myös suhteellisen uusi rakennus. Tutkimusta toteutettiin vuoden 2020 aikana ja hankkeen loppuraportti valmistui vuonna 2021.

Hankkeen rahoittajina toimivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 ja Suomen Metsäsäätiö. Tutkimus toteutettiin Kuhmon kaupungin aloitteesta. Tutkimuksen toteuttaja on Kajaanin yliopistokeskuksessa sijaitseva Mittaustekniikan yksikkö.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta Tuupalan puukoulun olevan erinomainen opiskeluympäristö koululaisilleen. Tärkeäksi erottavaksi tekijäksi nousi puukoulun hiljaisuus ja rauhallisuus. Melua mitattiin luokkahuoneissa kuukauden ajan ja Kuhmossa melutaso oli keskiarvoltaan 5 desibeliä matalampi kuin Vaalassa, mikä on huomattava ero. Hiljaisuuden taustalla ovat ainakin Tuupalan koulun lattiamatot, kenkien käyttökielto ja todennäköisesti puupintojen hyvä akustiikka.

Myöhemmin Suomessa toteutettuja tutkimusten mukaan puupintojen on myös todettu lieventävän stressiä ja ärtymystä.

Tutkimusraporttiin voit tutustua täältä.

Rakentamisesta on tehty video, jonka voit katsoa tästä:

Virtuaalivieraile koulussa:

Kahdeksan kuvaa puusta – Videosarja Kuhmon Tuupalan puukoulun rakentamisesta

Metsämiesten Säätiön rahoittama videosarja on tarina Tuupalan puukoulun rakentamisesta ja sen eri vaiheista kannolta valmiiseen kouluun. Moneen kertaan palkitun koulun arkkitehtuuri ja materiaaliratkaisut ovat herättäneet paljon kiinnostusta sekä Suomessa että ulkomailla. Tarinoissa on videot, joissa kerrotaan nykyaikaisen puurakennuksen eri vaiheista ja eri näkökulmista helposti ymmärrettävällä tavalla.

Esite Tuupalan yhtenäiskoulusta ja päiväkodista sekä Juminkeon arkistorakennuksesta: woodpolis_esite_digi.pdf

 


 

Perinteikästä rakentamista uudella tavalla

Puu on perinteikäs, samalla moderni materiaali. Paikallinen CLT-tehdas mahdollisti nopeat ja eko­logiset materiaalitoimitukset. Arkistorakennuksen kantava runko ja seinät muodostuvat CLT-elemen­teistä. Rakentaminen tapahtui hupun alla. Viikossa kuhmolaisen Crosslam Oy:n toimittamat CLT-ele­mentit oli asennettu paikoilleen. Rakennuksen elin­kaari on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Kuva Koppanen 1
Kuva Koppanen 2
Kuva Koppanen 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Kuva Koppanen 1
Kuva Koppanen 2
Kuva Koppanen 3
previous arrow
next arrow

Arkistorakennus rakennettiin vuonna 2021. Se on rakennettu Juminkeon kulttuurikeskuksen viereen, jonka rakennusmateriaalina on niin ikään käytetty kainuulaista puuta.

Sisustuksessa on hyödynnetty tuotannossa synty­neet hukkapalat mm. huonekaluiksi, jotka loihtivat rakennuksen sisään harmonisen tunnelman.

Männystä valmistetut ulkoverhouslaudat yhdistet­tynä taiteilija Aimo Katajamäen suunnittelemaan julkisivun ”Aallokko”-taideteokseen houkuttavat tutustumaan rakennukseen lähemmin. Katajamäen näyttävä teos on ammentanut inspiraationsa Karja­lan järvien aalloista.

Akateemikko Matti Kuusen testamenttaama tie­teellinen kirjasto sijaitsee arkistorakennuksessa. Se on yhdessä Juminkeon arkiston kanssa tutkijoil­le ehtymätön aarreaitta.

Etenkin rakennuksen hyvä sisäilma ja tilan avaruus saavat kiitosta käyttäjiltä. Rakennus on suljettu työskentelytila, ryhmät pääsevät tutustumaan so­pimalla vierailun.

Valmistumisvuosi: 2021
Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy
Rakennesuunnittelu: Timber Bros Oy
Rakentamiskustannukset: 1,65 miljoonaa euroa
Kerrosala: 289 kem2
Tilavuus: 1 450 m3
Seinien vahvuus: ulkoseinät 240 mm, väliseinät 140/100 mm

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri