Woodpolis

Woodpolis

Mikä on Woodpolis?

Kuhmo on Suomen metsäkeskeisin kaupunki ja metsäbiotalouden edelläkävijä. Woodpolis on Kuhmon kaupungin kehitysyhtiö, jonka toiminnan ytimessä on puu. Hanketoiminnallaan Woodpolis auttaa alueen yrityksiä kehittämään toimintojaan ja viemään innovaatioitaan eteenpäin. Alueen ekosysteemiä pyritään jatkuvasti laajentamaan, ja tässä Woodpoliksella on merkittävä rooli.

Woodpolis-alueen (ent. Kantolan teollisuusalue) ekosysteemi on ainutlaatuinen koko Suomessa. Alueella toimii useita yrityksiä, joiden yhteinen nimittäjä puu on: muun muassa saha, höyläämö, CLT-levytehdas, ikkunatehdas, hirsitalotehdas sekä puurakentamisen suunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Alueen yritykset täydentävät toisiaan ja tekevät saumatonta yhteistyötä. Woodpolis toimii mahdollistajana yhä tiiviimpien verkostojen luomiseksi.


Woodpoliksen historia

Woodpolikselle vuosirenkaita on kertynyt jo useita – organisaation juuret juontavat jopa yli kolmen vuosikymmenen taakse, vuoteen 1992. Taatakseen pitkäjänteisen kehitystyön puunjalostuksen edistämiseksi Kuhmon kaupunki perusti tuolloin Kainuun Puualan Kehityskeskuksen (KPKK). 2000-luvun alusta lähtien toiminta on jatkunut Woodpolis-nimen alla.

Aiemmin Woodpoliksella on ollut vahva rooli puutuotealan ja puurakentamisen koulutusten järjestämisessä. Koulutuksia järjestettiin omatoimisesti sekä yhdessä oppilaitosten kanssa. Woodpolis on ollut – ja on edelleen – myös vahvasti mukana puurakentamisen edistämisessä sekä uusien innovaatioiden eteenpäin viemisessä.

Tutustu Woodpolikseen videoiden kautta