Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Upwood

Kesto: 2019-2021 (2,5 vuotta)

Tavoite: Kehitetään yhdessä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tuotetaan avoimia koulutussisältöjä, joilla pyritään vastaamaan puurakentamisessa tarvittaviin ammatillisiin tarpeisiin. Hankkeen kumppaniverkosto koostui viidestä asiantuntijaorganisaatiosta viidessä eri EU:n maassa. Yhdessä kumppanimaiden kanssa tunnistetaan oppimistavoitteet, jotka nykyajan rakennusalan työntekijän tulisi saavuttaa, kun puhutaan energiatehokkaista rakennuksista sekä puuntyöstömenetelmistä.

Woodpolis2020

Kesto: 2018-2020 (3 vuotta)

Keskeiset kehityskohteet:

  1. Kantola-Woodpolis puutuoteteollisuuden aluekehitys
  2. Puutuoteteollisuuden sivuvirtojen jalostaminen alueella
  3. Tuotantoa, logistiikkaa ja markkinointia koskeva digitalisaatio
  4. Vientiselvitykset uusille markkina-alueille
  5. Tuotekehitys (aluerakentaminen, julkinen puurakentaminen, uudet tuotemahdollisuudet, kuten CLT-pohjaiset ratkaisut ja sivuvirtojen hyödyntäminen)

Hankkeen tavoite: Vuoteen 2020 mennessä nostaa Woodpolis-puutuoteklusterin liikevaihto nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 – 200 miljoonan euron tasolle, luoda alueelle 50 – 70 uutta työpaikkaa sekä 4 uutta yritystä. Alueen vientikauppa kasvaa ja tehostuu uusien menetelmien myötä (mm. digitalisaatio) ja uusia vientimarkkinoita löytyy erikoistumisen kautta. Alueen yritysten vientikauppa kasvaa 50 % (pl. sahateollisuus).

Hankkeen kustannusarvio: 765 167 €, josta Kainuun liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 70 %, kuntien rahoitus 22,35 % ja yksityinen rahoitus 7,65 %.

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri