Oy CrossLam Kuhmo Ltd

Suomen ensimmäinen CLT-tehdas Kuhmossa

Suomen ensimmäinen CLT-tehdas Kuhmossa, maailman parhaan havumetsäalueen sydämessä sijaitsee Suomen ensimmäinen ristiinliimatun massiivipuulevyn eli CLT:n (Cross Laminated Timber) valmistaja ja toimittaja Oy Crosslam Kuhmo Ltd. Käytämme levyjen valmistuksessa alueemme raaka-ainetta, kainuulaista puuta, jonka vahvuuksia ovat jäykkyys, kestävyys sekä esteettiset arvot.
Laatu, vastuullisuus ja innovatiivisuus luovat toimintamme perustan.

CLT – edelläkävijä ja aikamme mielenkiintoisin arkkitehtoninen materiaali

CLT-levyt ovat massiivipuisia rakennuslevyjä, jotka koostuvat ristikkäin liimatuista puisista lamellikerroksista. Ristiinlaminointi takaa CLT:n lujuuden ja vakauden. Lamellikerroksia on 3, 5 tai 7. Levyt valmistetaan aina asiakasmittoihin, jolloin tuotannosta syntyvän hukan määrä jää huomattavan vähäiseksi. Liimauksessa käytetään täysin formaldehydivapaita liimoja. CLT-puuelementti on aidosti ympäristöystävällinen tuote, puuelementti toimii hiilivarastona koko rakennuksen elinkaaren ajan ja parantaa poikkeuksetta rakennuksen ja myös rakentamisen hiilitasetta merkittävästi. CLT on johtava vaihtoehto nolla-hiiliarkkitehtuurin luomisessa.

CLT-massiivipuu yksinkertaistaa sekä materiaalituotannon että koko rakennusprosessin kaikkein perustavanlaatuisimpiin tekijöihinsä. Rakennusten pystytys työmaalla on nopeaa ja helppoa tehdasolosuhteissa valmistetuista elementeistä. Näin myös riski kosteusongelmista pienenee. Yksittäinen levy toimii sekä rakennuksen kantavana rakenteena että valmiina sisäpintana. CLT-pinnat voidaan myös peittää tai käsitellä haluttujen teknisten tai esteettisten ominaisuuksien saavuttamiseksi.

CLT on aikamme vallankumouksellinen rakennusmateriaali, joka ilmentää puun raakaa voimaa ja kauneutta. CLT-tekniikka yhdistää puun vahvat tekniset ominaisuudet eleganttiin ja uniikkiin esteettiseen ulkomuotoon. Osaavalla suunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella CLT on edullinen tapa toteuttaa laadukkaita ja kestävän kehityksen mukaisia koteja ja muita rakennuksia.