Biocoil Oy

Visiomme on edistää puhtaampaa maailmaa seuraaville sukupolville

Biocoil Oy on innovatiivinen sahateollisuuden sivuvirtojen sekä biomassamateriaalien kehittäjä. Ideoimme ja tuotamme uusia teknologioita tukemaan maailmanlaajuista kiertotaloutta globaalissa sahateollisuudessa.

Tavoitteenamme on tuottaa merkittävää lisäarvoa ja hyötyä matala-arvoisille sahateollisuudessa syntyville sivuvirroille. Investoimme tuotekehitykseen sekä tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, jotta tulevaisuudessa olisimme merkittävin toimija biomassamateriaalien hyödyntämisessä.

Tekemällä. Parempi. Huominen.

Biocoilin tarina alkoi vuonna 2016 Utajärvellä, jossa yksittäiset asiantuntijat ryhtyivät keskustelemaan kiertotalouden tuomista mahdollisuuksista sahateollisuudessa. Tiimin jäsenet toivat mukanaan kokemuksiaan sekä osaamistaan strategisen toiminnan käynnistämiseen.

Tänä päivänä työskentelemme intohimoisesti Biocoilin konseptin ympärillä, jossa tiimiin kuuluvien jäsenten ansiosta olemme edenneet määrätietoisesti kohti globaalia markkinaa. Vain tekemällä saavutamme paremman huomisen.

Tutkimuslaitoksemme sijaitsee WoodPoliksen teollisuusalueella osana puuteollisuusalan yritysten klusteria. Läheisyydessämme toimivat muun muassa Kuhmo Oy sekä Elementti Sampo Oy.