Puu sopii hyvin julkiseen rakentamiseen
9.3.2017

Puu sopii hyvin julkiseen rakentamiseen

Tuupalan puukoulu esittäytyy Kajaanissa puualan seminaarissa 16.3.2017.

Kuhmossa vuoden 2018 alussa käyttöön otettava Tuupalan uusi CLT-rakenteinen puukoulu herättää paljon kiinnostusta.

– Kouluissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa rakennuksissa tuntuu olevan todella paljon sisäilmaongelmia. Puurakentaminen kiinnostaa hyvän sisäilman sekä tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden vuoksi, kertoo Kuhmon kaupungin kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen.

Kiiskinen käy kevään aikana kertomassa eri puolilla Suomea järjestettävissä Terve kunta rakentuu puulle -tilaisuuksissa, miten kouluhanke Kuhmossa eteni. Kajaanissa tapahtuma on Sokos Hotel Valjuksessa 16.3. klo 9.30 – 16.

Puupinnoilla on tutkitusti positiivinen vaikutus sisäilman laatuun sekä ihmisten fysiologiseen ja psykologiseen hyvinvointiin. Puun käytön etuja ovat lisäksi muun muassa materiaalin ekologisuus ja rakentamisen nopeus ja kuivaketju pitkälle viedyn esivalmistuksen ansiosta.

Tilaisuuksiin osallistujia on kiinnostanut Kiiskisen mukaan Kuhmon kouluhankkeen etenemisen eri vaiheet rakentamispäätöksestä alkaen suunnitteluun ja rakennustöiden etenemiseen asti.

Puutuoteteollisuus ry:n ja Puuinfo Oy:n järjestämien tilaisuuksien tarkoituksena on esitellä mahdollisuuksia ja keinoja puun käytön lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa. Järjestäjät haluavat tuoda esille, että kunnilla on merkittävä rooli puurakentamisen lisäämisessä. Kunnat voivat edistää puun käyttöä monilla käytössään olevilla keinoilla kuten hankinnoilla, kaavoituksella ja tontinluovutusehdoilla. Puutuoteteollisuus ja Puuinfo ovat julkaisseet julkisten hankintojen oppaan, joka annetaan tilaisuuksiin osallistujille.

Puurakentaminen on noussut yhdeksi tärkeimmistä keinoista kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Puurakentamisella on myös suuria aluetalous- ja työllisyysvaikutuksia. Kunta voi käyttää vihreää rakentamista myös oman vetovoimansa kohentamiseen.

Tämän vuoden alussa voimaan tullut uusi hankintalaki ja uudistuvat rakentamisen määräykset mahdollistavat jatkossa puun käytön kaikessa rakentamisessa. Puun käyttöä edistävät erityisesti julkisten hankintojen ympäristövaikutusten arviointi sekä rakentamisen elinkaarikustannusten huomioon ottaminen.

Lisätietoa ja tilaisuuteen ilmoittautuminen: http://puutuoteteollisuus.fi/kuntavaalit-2017/