Nimityksiä Woodpoliksessa
14.1.2016

Nimityksiä Woodpoliksessa

Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen projektipäälliköksi on nimitetty rakennustekniikan insinööri AMK Tapani Kiiskinen. Vuonna 2016 toteutettavan hankkeen keskeinen tehtävä on Kuhmossa sijaitsevan Kantolan alueen puutuoteklusterin kilpailukyvyn vahvistaminen ja uusien liiketoiminta-avausten kartoitus.

RunkoPES ja CLT koulutuksessa -hankkeen projektipäälliköksi on nimitetty tietotekniikan insinööri AMK Harri Hakkarainen. 31.8.2018 saakka kestävän hankkeen tehtävänä on kehittää uusi, käytännönläheinen puurakentamisen koulutuksen toimintamalli sekä erikoistua CLT:n hyödyntämiseen. Hankkeessa on kumppanina Kainuun ammattiopisto.

Kummankin hankkeen projektiassistentiksi on nimitetty BBA Sari Karikko.