b koulutus

Koulutushanke

Woodpolis käynnisti syksyllä 2015 RunkoPES ja CLT koulutuksessa –hankkeen yhdessä Kainuun ammattiopiston (KAO) kanssa. Hanke päättyi vuoden 2017 lopussa.               

Hankkeen päämäränä oli edistää kainuulaisten rakennus- ja puutuotealan yritysten osaamista, osaavan henkilöstön saamista sekä uusien yritysten syntymistä tulevaisuudessa.

Hanke tähtäsi KAO:n koulutuksen kehittymiseen vahvistamalla yhteistyötä Woodpoliksen kanssa ja toisaalta parantamaan Woodpoliksen mahdollisuuksia toimia yhteistyössä muiden alan koulutusta tarjoavien oppilaitosten ja toimijoiden kanssa opetuksen toteuttamiseksi.

Hankkeen toteutusalue oli Kainuu.

 

Hankkeen konkreettiset tavoitteet olivat:

  1. Aikaansaada KAO:n ja Woodpoliksen yhteistyöhön perustuva talonrakennusalan opetussuunnitelmaan sisältyvä koulutuskokonaisuus, jossa erikoistutaan RunkoPES-järjestelmän ja CLT:n hyödyntämiseen.
  2. Syntyvää koulutuskokonaisuutta hyödynnetään myös työvoimakoulutuksessa.
  3. Kehittää KAO:n opettajien ja Woodpoliksen henkilöstön osaamisen tasoa em. koulutuskokonaisuuden tuottamiseksi sekä tuottaa opetusmateriaalia tarkoitusta varten.
  4. Kehittää valtakunnallisten toimintamallien pohjalta Woodpoliksen oppimisympäristöön kainuulainen oppisopimuspohjaisen koulutuksen toimintamalli talonrakennusalalle.
  5. Edistää Woodpoliksen yhteistyötä puurakentamisen koulutusta toteuttavien oppilaitosten kanssa.

 

Hankkeen kustannusarvio oli 366 505 €. Hanketta rahoitti Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) 75 %, Kainuun Ely-keskus, Kuhmon kaupunki ja Kainuun ammattiopisto. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2015 – 31.12.2017.

 

EU ESR FI vertical 20mm rgb

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

ELY LA01 Logo FI V CMYK

 

 

 

Tapahtumakalenteri

 

 

 

nuoli vasen

PUUTUOTEKLUSTERI

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Lue lisää

Yhteystiedot

Hankkeet 

Woodpolis2020:

Regis Rouge-Oikarinen
Projektipäällikkö
Kivikatu 2, 88900 Kuhmo
040 6755 402  
regis.rouge-oikarinen(at)woodpolis.fi

 

Haku

Kirjautuminen

7682

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

36

kuhmo logo2