Korkealaatuinen tiukkasyinen raaka-aine yhdistettynä korkeaan osaamiseen ja
luotettavuuteen antaa vankan pohjan tuotekehitykselle ja toiminnan kehittämiselle.

Tuotekehitys

Woodpoliksen tuotekehityksen yrityskumppanit ovat pääosin kainuulaisia puualan yrityksiä ja rakennusliikkeitä. Korkealaatuinen tiukkasyinen raaka-aine yhdistettynä korkeaan osaamiseen ja luotettavuuteen antaa vankan pohjan tuotekehitykselle ja toiminnan kehittämiselle. Woodpoliksen koulutusympäristön tuotantolinjat ovat käytössämme tuotekehityksen tarpeisiin.

Woodpolis toteutti vuosina 2016-2017 Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen, jonka tavoitteena oli aikaansaada alueelle vuoteen 2020 ulottuva kasvuhakuinen strategia. Päämääränä oli, että alueelle syntyy 50 uutta työpaikkaa ja lisää liikevaihtoa 70 milj. € arvosta. Kasvua haettiin vahvistamalla Woodpolis-alueen puutuoteklusterin kilpailukykyä ja kartoittamalla uusia liiketoiminta-avauksia. Kasvua haettiin myös viennistä.

Hankkeen kustannusarvio oli 386.462 € ja siihen saatiin 80 % yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta. Hanke päättyi 31.3.2017.

Woodpoliksessa toteutettu Puurakentamisen uudet liiketoimintaketjut -niminen hanke päättyi 31.8.2015. Hanke edisti CLT-levyjen ja CLT-elementtien valmistuksen käynnistymistä Kuhmossa. Hanke oli mukana Kajaaniin rakennettavien puukerrostalojen sekä Kainuun SOTE-kuntayhtymän rakennuttaman kehitysvammaisten palveluyksikön kehittämisessä ja osallistui aktiivisesti myös Kuhmon uuden koulun toteuttamiseen CLT-ratkaisuna. Lisäksi hanke edisti taloteknisten järjestelmien valmistajien ja puutuotteita rakennusteollisuudelle tarjovien yritysten välistä yhteistyötä. Hanke teki kainuulaista puurakentamisen osaamista tunnetuksi muun muassa järjestämällä Kainuusta koteja -seminaarin Helsingissä. Linkki seminaarin sivustolle on tässä. Tiivistelmä hankkeen loppuraportista löytyy tästä.

Woodpoliksen aiemmissa tuotekehityshankkeissa on hyödynnetty aluerakennuskohteita yhdessä yritysten kanssa.  Näihin kuuluu muun muassa Helsingin Honkasuon ekologisen kaupunkikylän suunnittelu Kuninkaankolmion alueelle. Honkasuon ensimmäisten pientalojen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2015. Lisää tietoa kohteesta saa osoitteesta www.passiveloghomes.com/fi/. Olemme osallistuneet myös Hämeenlinnan Poltinahon sekä Rauman Papinpellon kehittämiseen ja olleet lisäksi mukana Turun Linnanfältin ja Kouvolan E2 -kilpailussa.

Woodpolis on toimintansa aikana toteuttanut useita kehittämiskohteita kymmenien yritysten kanssa. Tästä linkistä pääset selaamaan referenssejä.

 

 

Tapahtumakalenteri

 

 

 

nuoli vasen

PUUTUOTEKLUSTERI

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Lue lisää

Yhteystiedot

Hankkeet 

Woodpolis2020:

Regis Rouge-Oikarinen
Projektipäällikkö
Kivikatu 2, 88900 Kuhmo
040 6755 402  
regis.rouge-oikarinen(at)woodpolis.fi

 

Haku

Kirjautuminen

7682

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

36

kuhmo logo2