b woodpolis

Kehityshanke

Kolmevuotinen Woodpolis2020-kehityshanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hanke pohjautuu vuosina 2015-2017 toteutetun Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen esille nostamiin keskeisiin alueellisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena syntyi mm. Kantolan alueen strateginen visio ja Master Plan, alueen yritysten sivuvirtaselvitys sekä digitalisaatioselvitys.

Woodpolis2020-hankkeen keskeiset kehityskohteet:

  1. Kantola Woodpolis puutuoteteollisuuden aluekehitys
  2. Puutuoteteollisuuden sivuvirtojen jalostaminen alueella
  3. Markkinointia, logistiikkaa ja tuotantoa koskeva digitalisaatio
  4. Vienti uusille markkina-alueille
  5. Tuotekehitys (aluerakentaminen, julkinen puurakentaminen, uudet tuotemahdollisuudet - erityisesti CLT-pohjaiset ratkaisut sekä sivuvirtojen hyödyntäminen).

Hankkeen päämääränä on vuoteen 2020 mennessä nostaa Woodpolis puutuoteklusterin liikevaihto nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 - 200 miljoonan euron tasolle, luoda alueelle 50 - 70 uutta työpaikkaa sekä 4 uutta yritystä. Alueen vientikauppa kasvaa ja tehostuu uusien menetelmien myötä (mm. digitalisaatio) ja uusia vientimarkkinoita löytyy erikoistumisen kautta. Alueen yritysten vientikauppa kasvaa 50 % (pl. sahateollisuus).

Hankkeen kustannusarvio on 765 167 €, josta Kainuun liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 70 %, kuntien rahoitus 22,35 % ja yksityinen rahoitus 7,65 %. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen, p. 040 675 5402, regis.rouge-oikarinen(at)woodpolis.fi
Projektikoordinaattori Sari Karikko, p. 044 710 5137, sari.karikko(at)woodpolis.fi

 

LIITTO 4vari

 

 

EU EAKR FI vertical 20mm rgb

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumakalenteri

 

 

 

nuoli vasen

PUUTUOTEKLUSTERI

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Lue lisää

Yhteystiedot

Hankkeet 

Woodpolis2020:

Regis Rouge-Oikarinen
Projektipäällikkö
Kivikatu 2, 88900 Kuhmo
040 6755 402  
regis.rouge-oikarinen(at)woodpolis.fi

 

Kirjautuminen

7682

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

36

kuhmo logo2