Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat kuntien viimeisteltävinä
11.11.2022

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat kuntien viimeisteltävinä

Kainuun metsäbiotalouden uusi ekosysteemi -hankkeen päätavoitteena on ollut laatia Kainuun kunnille omat puu- ja hybridirakentamisen strategiat, jotka antavat selkänojaa kuntien päättäjille tehdä hiilensidontaan ja vihreään siirtymään vaikuttavia päätöksiä. Strategioita on valmisteltu yhdessä kuntien kanssa. Strategioiden rakenne on suunniteltu siten, että niissä tuodaan esille kansainväliset ja kansalliset tavoitteet. Seuraavalla tasolla käsitellään puurakentamista ja metsien käyttöä Kainuun laajuudella. Kolmannessa osassa määritellään kuntien omat painopisteet ja teemat, joista kuntakohtaiset strategiat muodostuvat.

Alla olevasta linkistä pääset perehtymään strategia runkoon

Puu- ja hybridirakentamisen strategiat Kainuun kunnille, MDI

Jatko käsittely etenee kuntien omien päätöksenteko prosessien mukaan.

Hanke on rahoitettu Kainuun liiton AKKE -rahoituksella sekä kuntien ja alueen yrityksien rahoituksella.