Upwood

Upwood

UPWOOD-hanke on kansainvälinen Erasmus-hanke, jossa yhdessä hankekumppaneiden kanssa tuotamme avoimia koulutussisältöjä energiatehokkaaseen puurakentamiseen. Kehitettävät koulutussisällöt tukevat työpaikalla oppimista hyödyntävää ammatillista koulutusta.

Upwood-hankkeen tavoitteet

  1. Kehittää energiatehokkaan puurakentamisen menetelmiin ja sovelluksiin perustuvia uusia koulutussisältöjä.
  2. Luoda opetusmateriaaleja ja laatia yleisohjeistus ammatillisen koulutuksen integraation lisäämiseksi sekä kouluttajan opas ammatillisen koulutuksen tarjoajille siitä, kuinka integroida uudet puuntyöstöteknologiat ja prosessit osaksi heidän tarjoamiaan työpaikalla oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen ohjelmia.
  3. Parantaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien ja yritysten välillä sekä näin luoda oppijoille tilaisuuksia soveltaa saatuja tietoja ja taitoja todellisissa työskentelytilanteissa.

Lue lisää hankkeesta: Upwood

Hankkeen yhteyshenkilö

Projektiasiantuntija

Arttu Heikkinen

  • Kivikatu 2 88900 Kuhmo
  • 040 6727 561
  • arttu.heikkinen(at)woodpolis.fi

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri