Master Plan

Master Plan

Kantolan alueen kestävä kehittäminen –hankkeen yhtenä tavoitteena oli kasvattaa alueen liikevaihtoa kannattavasti 70-100 miljoonalla eurolla ja luoda 50-70 uutta työpaikkaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Master Planin tavoitteena on koostaa olemassa olevat kehitystoimet yksiin kansiin. Master Plan toimii Woodpolis2020-kehityshankkeen muita kehittämistoimenpiteitä ohjaavana suunnitelmana.

Master Plan –suunnittelutyö on jaettu kahteen vaiheeseen: Strateginen visio ja Master Plan. Strategisen vision tavoitteena on luoda pitkän aikavälin edellytykset Woodpolis puutuoteteollisuusalueen yritysten kasvuun. Jälkimmäinen vaihe pitää sisällään vision toteutussuunnitelman, tiekartan vision toteutumiseen, kartan ja karttaa selittävän raportin. Työn osana tuotettavaa visuaalista aineistoa hyödynnetään Woodpolis puutuoteklusterin brändin rakentamisessa. Strategiatyö on kaikkien klusterin sidosryhmien työkalu kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri