Kehityshanke

Kehityshanke

Kolmevuotinen Woodpolis2020-kehityshanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hanke pohjautuu vuosina 2015-2017 toteutetun Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen esille nostamiin keskeisiin alueellisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena syntyi mm. Kantolan alueen strateginen visio ja Master Plan, alueen yritysten sivuvirtaselvitys sekä digitalisaatioselvitys.

Woodpolis2020-hankkeen keskeiset kehityskohteet

  1. Kantola-Woodpolis puutuoteteollisuuden aluekehitys
  2. Puutuoteteollisuuden sivuvirtojen jalostaminen alueella
  3. Tuotantoa, logistiikkaa ja markkinointia koskeva digitalisaatio
  4. Vientiselvitykset uusille markkina-alueille
  5. Tuotekehitys (aluerakentaminen, julkinen puurakentaminen, uudet tuotemahdollisuudet, kuten CLT-pohjaiset ratkaisut ja sivuvirtojen hyödyntäminen)

Hankkeen päämääränä on vuoteen 2020 mennessä nostaa Woodpolis-puutuoteklusterin liikevaihto nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 – 200 miljoonan euron tasolle, luoda alueelle 50 – 70 uutta työpaikkaa sekä 4 uutta yritystä. Alueen vientikauppa kasvaa ja tehostuu uusien menetelmien myötä (mm. digitalisaatio) ja uusia vientimarkkinoita löytyy erikoistumisen kautta. Alueen yritysten vientikauppa kasvaa 50 % (pl. sahateollisuus).

Hankkeen kustannusarvio on 765 167 €, josta Kainuun liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 70 %, kuntien rahoitus 22,35 % ja yksityinen rahoitus 7,65 %. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

Hankkeen yhteyshenkilöt

 

Projektipäällikkö

Regis Rouge-Oikarinen

  • 040 6755 402
  • regis.rouge-oikarinen(at)woodpolis.fi

 

 

 

 

 

Projektikoordinaattori

Sari Karikko

  • 044 710 5137
  • sari.karikko(at)woodpolis.fi

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri