Woodpolis2020

Woodpolis2020

Kolmevuotinen Woodpolis2020-kehityshanke käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hanke pohjautuu vuosina 2015-2017 toteutetun Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen esille nostamiin keskeisiin alueellisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena syntyi mm. Kantolan alueen strateginen visio ja Master Plan, alueen yritysten sivuvirtaselvitys sekä digitalisaatioselvitys.

Woodpolis2020-hankkeen keskeiset kehityskohteet

  1. Kantola-Woodpolis puutuoteteollisuuden aluekehitys
  2. Puutuoteteollisuuden sivuvirtojen jalostaminen alueella
  3. Tuotantoa, logistiikkaa ja markkinointia koskeva digitalisaatio
  4. Vientiselvitykset uusille markkina-alueille
  5. Tuotekehitys (aluerakentaminen, julkinen puurakentaminen, uudet tuotemahdollisuudet, kuten CLT-pohjaiset ratkaisut ja sivuvirtojen hyödyntäminen)

Hankkeen päämääränä on vuoteen 2020 mennessä nostaa Woodpolis-puutuoteklusterin liikevaihto nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 – 200 miljoonan euron tasolle, luoda alueelle 50 – 70 uutta työpaikkaa sekä 4 uutta yritystä. Alueen vientikauppa kasvaa ja tehostuu uusien menetelmien myötä (mm. digitalisaatio) ja uusia vientimarkkinoita löytyy erikoistumisen kautta. Alueen yritysten vientikauppa kasvaa 50 % (pl. sahateollisuus).

Hankkeen kustannusarvio on 765 167 €, josta Kainuun liiton myöntämän EAKR-rahoituksen osuus on 70 %, kuntien rahoitus 22,35 % ja yksityinen rahoitus 7,65 %. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2020.

Hankkeessa työskentelivät Regis Rouge-Oikarinen projektipäällikkönä, Sari Karikko projektiasiantuntijana sekä Arttu Heikkinen projektikoordinaattorina.

Puutuoteklusteri

Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Tutustu yrityksiin
Puutuoteklusteri