Haemme projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria
16.11.2017

Haemme projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria

Woodpolis toteuttaa Woodpolis2020 nimisen kehityshankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää Kuhmon Kantolan Woodpolis puutuoteteollisuusaluetta siten, että alueesta syntyy älykkäästi
erikoistunut puutuoteteollisuusalue. Tehokkaasti toimivassa kokonaisuudessa yritykset pystyvät tekemään jatkossa paremmin yhteistyötä tiiviillä alueella ja alueelle syntyy uusia palveluita yhteistoiminnan tehostamiseksi. Woodpolis2020 kehityshankkeen kesto on kolme vuotta. Hanke pohjautuu vuosina 2015-2017 Woodpoliksessa toteutetun Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hankkeen esille nostamiin keskeisiin alueellisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena syntyi mm. Kantolan alueen strateginen visio ja master plan, Kantolan alueen yritysten sivuvirtaselvitys sekä digitalisaatioselvitys. Woodpolis2020 hankkeeseen on sitoutunut mukaan 13 puualan yritystä, joiden kanssa toteutetaan erityisesti liiketoiminnan kehitystä sekä tuotekehitystä ja muita hankkeen toimenpiteitä.

Haemme hankkeeseen kahta työntekijää, projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria. Työ alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu hankkeen loppuun saakka. Hankkeen käynnistäminen vaatii myönteisen rahoituspäätöksen saamista rahoittajalta.

Projektipäällikön tehtävänä on mm. vastata projektin kokonaisvaltaisesta toteutuksesta, toimenpiteiden johtamisesta, hankehallinnoinnista ja ostopalveluhankintojen kilpailuttamisesta sekä niiden ohjauksesta.

Projektikoordinaattori tehtävänä on mm. toteuttaa projektin toimenpiteitä projektipäällikön alaisuudessa, hoitaa hankkeen tiedotusta ja viestintää sekä vastaa projektin sihteeritöistä.

Voit olla etsimämme henkilö, mikäli sinulla on hakemaasi tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja intoa puutuoteteollisuuden ja puualan yritysten kehittämiseen. Molempien tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteista, itsenäistä, joustavaa ja yhteistyökykyistä työotetta sekä hyviä neuvottelu- ja organisointitaitoja. Tehtävissä vaaditaan hyviä ATK-taitoja. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen sekä englannin kielen taito.

Hakemus ja CV pyydetään jättämään molempiin tehtäviin Kuntarekryn kautta 3.12.2017 klo 18:00 mennessä.

Projektipäällikön tehtävä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/157747

Projektikoordinaattorin tehtävä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/157739

Lisätietoja antaa Kuhmon kaupungin kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen, p. 044 7255 304 tai sähköpostitse tapani.kiiskinen@kuhmo.fi