b woodpolis

Kehityshanke

Woodpolis toteutti v. 2016 Kantolan alueen kestävä kehittäminen –hankkeen

 

Hankkeen tavoitteet:

  1. Aikaansaada strateginen vuoteen 2020 ulottuva suunnitelma ja visio Kantolan puutuoteklusterin kehittämiseksi
  2. Tehdä suunnitelma tavoitevision saavuttamiseksi
  3. Luoda kuvaus Kantolan puutuoteklusterin tunnettuuden vahvistamiseksi
  4. Olemassa olevan yritysverkoston kilpailukyvyn vahvistuminen
  5. Uusien puutuoteklusteria vahvistavien liiketoiminta-avausten aikaansaaminen.

 

Päämääränä on vuoteen 2020 mennessä nostaa Kantolan alueen liikevaihto nykyiseltä 100 miljoonan euron tasolta 170 - 200 miljoonaan euron tasolle ja luoda alueelle 50 - 70 uutta työpaikkaa.

Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä sille, että nykyisin yhteistyötä tekevä yritysverkosto kehittyy tehokkaaksi puutuoteklusteriksi.

Tavoitteena on edistää ja luoda edellytyksen alueen nykyisen yritystoiminnan kehittymiselle ja laajentumiselle sekä uusien yritysten syntymiselle.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään sekä vahvistamaan Kantolan alueen olemassa olevan yritysverkoston kilpailukykyä että aikaansaamaan uusia liiketoiminta-avauksia.

 

Hankkeen neljä tavoitteista juontuvaa toimenpidekokonaisuutta:

  • Strategisen vision ja sen toteuttamissuunnitelman aikaansaaminen
  • Klusterin tunnettuuden vahvistaminen
  • Klusterin kilpailukyvyn kehittäminen
  • Uusien liiketoiminta-avausten aikaansaaminen

 

Hankkeen kustannusarvio oli 386 462 € ja siihen saatiin 80 % yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta. Hanketta rahoitti Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR), Kainuun Ely-keskus ja Kuhmon kaupunki. Hankkeen toteutusaika oli 1.7.2015 – 31.3.2017.

 

EU EAKR FI vertical 20mm rgb

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

ELY LA01 Logo FI V CMYK

 

 

 

 

Tapahtumakalenteri

 

 

 

nuoli vasen

TOIMISTOHOTELLI

Varaa Woodpoliksen toimistohotellista toimisto käyttöösi

Toimistohotellissamme on tarjolla 4 vuokrattavaa toimistopistettä. Toimistohotellimme mahdollistaa joustavan ja nopean tavan hankkia toimitilaa käyttöön. Paikan toimistohotellista voit vuokrata sopimuksen mukaan, vaikkapa vain päiväksi tai pidemmäksi aikaa.

Lue lisää

nuoli vasen

PUUTUOTEKLUSTERI

Puutuoteteollisuuden ja Kantolan alueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita.

Yritystoiminta on suuntautunut palvelemaan hyvin monipuolisesti rakentamisen tarpeita. Tuotteet ovat: sahatavara, CLT-levyt, taso- ja tilaelementit, hirsitalot, höylätavara, puiset elementit, ikkunat, puurakentamisen suunnittelupalvelut, erilaiset rakenteet.

Lue lisää

Yhteystiedot

Palvelut

Koulutustehdas:

Jari Kähkönen
Palvelupäällikkö
Kivikatu 2, 88900 Kuhmo
044 7255 306
jari.kahkonen(at)woodpolis.fi

 

 

 

 

Hankkeet 

RunkoPES ja CLT koulutuksessa:

Veijo Malinen
Projektipäällikkö
Kivikatu 2, 88900 Kuhmo
044 710 5112  
veijo.malinen(at)woodpolis.fi

 

 

Kirjautuminen

7682

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

36

kuhmo logo2