Ajankohtaista

Projektipäällikön tehtävä avoinna » Lue lisää

» Näytä lisää Harjoittelupaikka markkinoinnin opiskelijalle » Lue lisää

» Näytä lisää

Koulutus

Woodpolis kehittää puurakentamisen käytännönläheistä koulutusta. Käynnissä on RunkoPES ja CLT koulutuksessa -niminen hanke, jossa on kumppanina Kainuun ammattiopisto.

Hankkeen tehtävänä on kehittää talonrakennusalan opetussuunnitelmaan sisältyvä uusi koulutuskokonaisuus, jossa erikoistutaan RunkoPES:n ja CLT:n höydyntämiseen. Lisäksi hanke järjestää täydennyskoulutusta ja kartoittaa uusia koulutuksen toteuttamistapoja.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Harri Hakkarainen, puh. 044 710 5112 tai harri.hakkarainen(at)woodpolis.fi.

Projektiassistentti Sari Karikko, puh. 044 710 5137 tai sari.karikko(at)woodpolis.fi.

Lue lisää

 

Tuotekehitys

Woodpolis edistää puutuotealan yritystoimintaa kehittämällä puurakentamisen innovaatioita. Perustana ovat kainuulaisten yritysten osaaminen ja luotettavuus sekä korkealaatuinen raaka-aine.

Woodpolis toteuttaa Kantolan alueen kestävä kehittäminen -hanketta, jonka tavoitteena on aikaansaada alueelle vuoteen 2020 ulottuva kasvuhakuinen strategia. Päämääränä on, että alueelle syntyy 50 uutta työpaikkaa ja lisää liikevaihtoa 70 milj. € arvosta.

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa Kantolan alueen puutuoteklusterin kilpailukykyä ja kartoittaa uusia liiketoiminta-avauksia.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Tapani Kiiskinen, puh. 044 725 5304 tai tapani.kiiskinen(at)woodpolis.fi.

Projektiassistentti Sari Karikko, puh. 044 710 5137 tai sari.karikko(at)woodpolis.fi.

Lue lisää.  

Koulutustehdas

Tule hyödyntämään Woodpoliksen koneita yrityksesi toiminnan kehittämiseksi.

Woodpoliksella on nykyaikainen puuntyöstön kone-, laite- ja ohjelmistoympäristö (CAD/CAM), jota yritykset ja oppilaitokset voivat hyödyntää koulutuksessa ja tuotekehityksessä. Tarjoamme myös konevuokraus- ja alihankintapalveluita.

Koulutustehdas tarjoaa paljon mahdollisuuksia niin toimintaansa kehittävälle kuin aloittavallekin yritykselle.

Työstökeskuksemme mahdollistaa jopa 12-metristen suorien ja kaarevien liimapuupalkkien sekä ristiin laminoitujen puuelementtien työstön.

Yhteystiedot:

Palvelupäällikkö Jari Kähkönen, puh. 044 725 5306 tai jari.kahkonen(at)woodpolis.fi.

Lue lisää.

Yhteystiedot

Löytyvät täältä

 


 

 

 

 

 Tilaa uutiskirje